TEFSİR
Kötülükleri Emretmek ve İyiliklerden Nehyetmek Münafıkların Vasfıdır
16.02.2019 14:05
555   okunma
Münâfık erkekler ve kadınlar yeryüzünde fitne ve fesadın yayılmasını arzu ederler. Onlar birbirlerinin velîsi ve dostudurlar. Bu hakikat muhkem nassla haber verilmiştir: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir.“ (Et Tevbe Sûresi: 67 Bu âyet-i kerime, pratik hayatta münafıkları tanımamızı sağlıyor. Münafıklar şeriatullah’a karşı çıkarlar, onun hükümlerini kerih görürler ve nerede ma’rufu/şer’i şerife ve akl-ı selime uygun olanı bulurlarsa menederler, engel olmaya çalışırlar. Münafıklar, iki yüzlülüğü ve Allah’tan başkasının rızasını arzu ederler. Onların sadaka ve hayırlı fiiller hususunda elleri sıkıdır/bağlıdır. Onlar, Allah’ın Peygamberini de, Allah’ın şeriatini de terk etmiş kimselerdir. Münafıklar, İslâm’a ve Müslümanlara karşı derin ihanet faaliyetleri içerisindedirler.
Muhabbet Sapıklığının Neticesi Azâbdır
06.02.2019 12:42
637   okunma
Yeryüzünde Müslümanların muhabbet kaynakları Kur’ân, muallimleri ise Hz. Muhammed (sav)’dir. Müslümanlar meşru olan sevmeyi, sevindirmeyi ve sevilmeyi Peygamberimiz Efendimiz'den (sav) öğrenmişlerdir. Çünkü Peygamberimiz (sav) Kur’ân’ı hem tefsir eden, hem beyân eden hem de pratiğini öğretendir. Müslümanlar için bütün zamanlarda ve mekânlarda öncelikli olan Allah’ın sevgisi ve Peygamberi'nin sevgisi ve daha sonra da Allah yolunda savaşma gelir. Bu hakikat muhkem nassla haber verilmiştir: 'De ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler sizce Allah’tan peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise, Allah’ın buyruğu gelene kadar bekleyin. Allah fâsık kimseleri doğru yola eriştirmez' (Et Tevbe Sûresi/24)Âyet-i kerime Allah ve Rasûlünün sevgisi bir de Allah yolunda cihad etme hususunda yanlışlık yapıldığı takdirde bu sayılanların cennet yolunda barikat olabileceklerini bize hatırlatmaktadır.
YAZARLAR
© 2019 Karar Basın ve Yayıncılık A.Ş. Cihan Sk. 33/5 Sıhhiye - ANKARA Tel: 0 (312) 230 65 27             Programlama: Murat Kaya