Misak Dergisi 350. Sayı
ABD ve müttefiklerinin Ortadoğu’daki en önemli müttefiği İsrail Devleti’dir. Uluslararası hukukun kurallarından muaf tutulan, dünyanın en önemli nükleer ve biyolojik silah üreten ülkelerinden birisi olan İsrail; soykırım, etnik temizlik veya diğer insanlık suçlarını işleme yetkisine sahip kılınan yegâne devlet olma imtiyazına haiz kılınmıştır. İstediği anda Filistin halkına ait toprakları işgale yeltenen, yerleşim birimlerini haritadan silebilen ve yüzlerce insanı hiç bir ayırım gözetmeden (ihtiyar, kadın, çocuk vs) katledebilen İsrail, binlerce insanı esir alıp çölde kurduğu temerküz kamplarında tutabilmektedir. Katliam veya soykırıma tabi tutulan toplumlar için artık hiç bir koruyucu mekanizma kalmamıştır. Amerika’nın siyasi emellerine hizmet eden Atlantik Paktı (NATO) ülkeleri ile Avrasya Harekâtı’na liderlik eden Rusya arasında yaşanan siyasi rekabet, İslâm topraklarında yaşanan asimetrik savaşa yeni bir boyut kazandırmıştır. Seçim kampanyası esnasında ABD derin devletinin (Office of Net Assessment), silah lobilerinin ve iç istihbarat şeflerinin desteğini arkasına alan Donald Trump; gerek WASP (White Anglo-Saxon Protestan) kimliği konusunda, gerek İslâmofobia (İslâm düşmanlığı) noktasında; tıpkı diğer eski ABD başkanları gibi Siyonist Illuminati Çetesi’ne hizmet eden bir müstekbirdir. Bu tesbitten sonra Illuminati Çetesi’nin siyasi hedeflerine geçebiliriz.
SOHBET
Ekin ve Nesil Yok Ediliyor
10.04.2019 13:00
739   okunma
İnsanın ilâhlığını esas alan, şüpheleri ve çirkin fiilleri ön plâna çıkaran zalim politikacıların, ekini ve nesli helâk etmek için bütün imkânlarını seferber ettikleri görülmektedir. 2014 yılından beri okullarda uygulanan 'Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)," fesadın yayılmasına vesile olmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu proje (ETCEP) ile çocuklara 'cinsiyet eşitliği' adı altında eşcinsellik telkin edilmektedir. Son yıllarda Aile anlayışımızın temeline dinamit koyan bir çok yasayı çıkardılar. Bakın bakalım elde ettikleri neticeden kendileri memnunlar mı? Şimdi de cinsiyet eşitliği ile Lut kavminin fesadını yaymaya çalışmaktadırlar. Daha çok muhafzakârların desteği ile iş başına gelen ve kendileri de muhafazakâr olarak nitelendiren kimseler tarafından yürütülen bu projeler, neslin helâk edilmesini beraberinde getirmektedir. Cinayetlerin, tecavüzlerin, çalmaların, soygunların sıkılıkla yaşandığı bir ortamda, insan sormadan edemiyor; "Kim bu insan öldüren adamlar?. Kimin çocuklarıdır insanlığa kast edenler?. Hangi eğitim sürecinin sonucudur yaşadıklarımız?!.
Aile Mahremiyetinin Önemi
13.03.2019 14:30
779   okunma
Tarih boyunca aile hukukuna riayet, her dönemde bir erdem olarak kabul edilmiş ve korunmaya çalışılmıştır. Demokrasi ve Modernitenin hakim olduğu çağımızda Batı dünyasının da gayretleriyle aile mefhumu tarumar edilmiştir. Beşeri ideolojilerin insanlığa sunduğu ifsat; son kale diyebileceğimiz ailelere kadar uzanmıştır. İsveçli Profesör Gaston Jezz'in tesbiti şudur: "Ben Batılı bir aile hukuku profesörü olarak diyorum ki; Türk Milleti'nin elinden aile hayatını alırsanız geriye hiçbir şeyleri kalmaz." Modern hayatın dayattığı edepsizlik sebebiyle yitirilen sadece aile mahremiyeti değildir. İffet duygusu yara aldı. Haya duygusu öldü. Aile bağları can çekişiyor. Kadının yitirdiği "Ana"lık vasfı, kavvam erkeklerin yetişmemesini beraberinde getirdi. Sözün özü modernizme evrildikçe, devrildi insanlık!
Erkeğin Kadın Üzerindeki Hakları
20.02.2019 13:10
919   okunma
Önce şunu belirtelim ki; Kadın ve erkeği yaratan Allah (cc); baba, eş, kardeş ve diğer akraba olan erkeklerin kadın üzerindeki haklarını, kadının da erkek üzerindeki haklarını tesbit etmiştir. İnanan ve teslim olan bir Mü'min için Allah’ın koyduğu hak ve hukuktan başka hak arayışı yoktur, olamaz. Mü'min bilir ki Allah’tan razı olmayandan Allah razı olmaz. Ayrıca adalet yalnızca Allah’ın (cc) taksimidir. Beşer ideolojilerinin erkek ve kadına taksim ettikleri haklar yüzünden özelliklede yaşadığımız çağda ciddi anlamda erkeğe zulumedilmektedir. Avrupa’ya uysun diye çıkarılan yasalar kız çocuklarını babalarından, kadınları kocalarından bağımsız bir hayata sürükleyerek aileyi param parça etmektedir.
Münafık Kavramının Anlamı ve Mahiyeti
18.02.2019 14:00
930   okunma
Kur'an-ı Kerim'de genel olarak insan tipleri tarif edilirken dört ana karakter üzerinde durulmuştur: Mü'min, Münafık, Müşrik ve Kâfir. Karakter, kişinin inancına göre gelişen söz fiil, davranış, duygu ve düşüncelerin tamamından meydana gelir. Münafık ne demektir? Kalben inanmadığı halde her hangi bir dış etkenden dolayı inanmış gibi gözükenlere mahsus vasıftır. Bu sebeble dünya ahkâmı açısından müslüman, ahiret ahkâmı açısından kafir hükmündedir. Alimler, nifakı itikadi ve ameli olmak üzere ikili tasnife tabi tutmuşlardır. Akidesi küfür olduğu halde riya ile inanmış gibi görünen mükellef, itikadi nifak hastalığına tutulmuştur. Peygamberimiz Efendimiz (sav) ameli nifak hastalığının âlametlerini beyan ederken şöyle buyurmuştur: “Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, vadettiğinde vaadinden döner, kendisine birşey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder.” (Tirmîzî, Îman, 14)
Kadını Tartışıyorlar
16.02.2019 14:55
862   okunma
Kadın konusunun tarih boyunca istismar edildiği malûmdur. Bu nedenle de tartışma konusu olmaktan hiç çıkmamış, bu anlamda tıplumların gündeminden hiç düşmemiştir. Kadınlardan bazılarının gelenek/göreneğin, diğerlerinin modernite olan iki kıskacın arasında kaldığını gözlemliyor ve İslam ile bahşedilmiş muazzam hakların bu iki kıskaç arasında fark edilmediğini esefle müşahede ediyoruz. yaşadığımız coğrafyada kendini Müslüman addedip modernizm rüzgarların önünde savrulanlara sözümüz o ki: Allah’ın verdiği hakları insaflı bir şekilde okuyun. Allah’tan razı olmayan bir Müslüman olamaz. Allah’ın (cc) sınırlarını çizdiği hayatı beğenmeyen, itirazı olan, verdiği hakları yeterli görmeyen bir tavır kişiyi Müslüman kılmaz. Kadına hak verdiğini iddia eden ideolojiler hakkın ne olduğunu bilmedikleri halde kişiye hak verdiğini söylemeleri tek kelimeyle tuğyandır! “De ki; "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” (El Bakara Sûresi:140)
YAZARLAR
© 2019 Karar Basın ve Yayıncılık A.Ş. Cihan Sk. 33/5 Sıhhiye - ANKARA Tel: 0 (312) 230 65 27             Programlama: Murat Kaya