Misak Dergisi 350. Sayı
ABD ve müttefiklerinin Ortadoğu’daki en önemli müttefiği İsrail Devleti’dir. Uluslararası hukukun kurallarından muaf tutulan, dünyanın en önemli nükleer ve biyolojik silah üreten ülkelerinden birisi olan İsrail; soykırım, etnik temizlik veya diğer insanlık suçlarını işleme yetkisine sahip kılınan yegâne devlet olma imtiyazına haiz kılınmıştır. İstediği anda Filistin halkına ait toprakları işgale yeltenen, yerleşim birimlerini haritadan silebilen ve yüzlerce insanı hiç bir ayırım gözetmeden (ihtiyar, kadın, çocuk vs) katledebilen İsrail, binlerce insanı esir alıp çölde kurduğu temerküz kamplarında tutabilmektedir. Katliam veya soykırıma tabi tutulan toplumlar için artık hiç bir koruyucu mekanizma kalmamıştır. Amerika’nın siyasi emellerine hizmet eden Atlantik Paktı (NATO) ülkeleri ile Avrasya Harekâtı’na liderlik eden Rusya arasında yaşanan siyasi rekabet, İslâm topraklarında yaşanan asimetrik savaşa yeni bir boyut kazandırmıştır. Seçim kampanyası esnasında ABD derin devletinin (Office of Net Assessment), silah lobilerinin ve iç istihbarat şeflerinin desteğini arkasına alan Donald Trump; gerek WASP (White Anglo-Saxon Protestan) kimliği konusunda, gerek İslâmofobia (İslâm düşmanlığı) noktasında; tıpkı diğer eski ABD başkanları gibi Siyonist Illuminati Çetesi’ne hizmet eden bir müstekbirdir. Bu tesbitten sonra Illuminati Çetesi’nin siyasi hedeflerine geçebiliriz.
İKTİBAS
Sarı Yelekliler Hareketi Avrupa’nın Krizi
20.02.2019 14:50
1017   okunma
İnsanların hükümet politikalarına tepkilerini makul ölçülerde rahatlıkla göstermesi demokrasinin önemli bir vasfı olmakla birlikte, belli grupların kışkırtmalarıyla protestolar şiddet olaylarına vardığında, amacını aşan bir hale dönüşüyor. Bu protesto eylemlerini sadece ekonomik nedenlere bağlayarak organik bir şekilde yayıldığını düşünmenin safça bir yaklaşım olduğunu da unutmamak gerekir. Bu olayların Avrupa Ordusu’nun oluşturulması ve avro bazlı ödemeler sistemlerinin geliştirilmesine yönelik tartışmaların alevlendiği ve Suriye politikası ve İran yaptırımları gibi konularda Avrupalı büyük ülkelerin ABD’den farklı düşündüklerini üzerine basarak dillendirdikleri bir dönemde gerçekleşmesi de düşündürücüdür.Batı’da ekonomik büyümenin zor da olsa kafasını yukarıya kaldırdığı ve işsizliğin düşme eğiliminde olduğu doğrudur. Ama krize yol açan nedenlerin birçoğuna halen kalıcı çözümler bulunamamıştır.
Dindarların ‘Yeni Kemalist Dalga’ ile İmtihanı
18.02.2019 15:00
1413   okunma
"Edirne’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenleri sırasında “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var” dediği iddia edilerek karga tulumba gözaltına alınan Emine Şahin’in hikayesi sosyal medyada epey hareketli anlara neden oldu. Yine 10 Kasım günü yirmi beş - otuz kişilik bir topluluğun koro halinde şu marşı söylediğini duyduk: “Mustafa Kemâl Paşam, ne istersen iste benden-İstersen ayıralım dinle devlet işlerini- İstersen asalım bütün hoca ve müridleri -İstersen kapatalım bütün İmam Hatipleri” Siyasi tansiyonu yükselten bu durum hayra alâmet değildir." Yazısında Atatürkçülük dayatmasına karşı son günlerde ortaya konan tepkileri ve çeşitli cenahların buna karşı geliştirdiği yaklaşımları mercek altına alan Nihal Bengisu Karaca, dindarların ‘yeni Kemalist dalga’ ile imtihanını değerlendirmiştir. Yazarın Habertürk’te yer verilen meseleyi tahlil eden makalesini aynen iktibas ediyoruz.
Bir Fıkıh Alimi: Hüsnü Aktaş
12.02.2019 00:00
1368   okunma
Şeytanın Düzeni, Kelimeler Kavramlar, Fıkhî Meseleler kitaplarının yazarını tanıyor musunuz?
Perçinlenmiş bir Misak’a yüreğinden bağlıdır Hüsnü Aktaş
12.02.2019 00:00
1144   okunma
İktidar dokunulmazlığına değil, yıldızların dokunulmazlığına sahiptir. Davanın süreklilik ve ihtişamında parlar; ganimet savaşında ve ekranlarda değil. Görünenlerin göz kamaştırıcılığına karşın görünmeyenin esrarlı halesine sahiptir. İnsanı gerilime itmez; huzura, dinginliğe, suhulete, Vahdete çağırır. Değersiz cüruftan altın çıkarma üstadıdır. Yeminler bozulduğu için bayram edenlere inat Misak’a bağlananlarla ağıt yakmayı iş edinir. Yıkıma, zaferleri yıkım kılan uçurumlara karşın Vahdet köprüleri kurmakla uğraşır Hüsnü Aktaş…
Medeni Vahşet'i okumak bize neler katar?
12.02.2019 00:00
1190   okunma
Hüsnü Aktaş’ın, uzunca bir dönem ‘yasaklı kitap’ kategorisinde bulunan Medeni Vahşet’ini okumamış olmak bizim kuşağın okumuş yazmışları için ilginç gelebilir..
12
YAZARLAR
© 2019 Karar Basın ve Yayıncılık A.Ş. Cihan Sk. 33/5 Sıhhiye - ANKARA Tel: 0 (312) 230 65 27             Programlama: Murat Kaya