RÖPORTAJ

Müslümanların dertlerine çare arama sorumluluğunu taşıyoruz
YAZI BOYUTU :

Misak Dergisi Yazı İşleri Müdürü Muhittin Özdemir:
"Müslümanların dertlerine
çare arama sorumluluğunu taşıyoruz"

 
Dergimiz Yazı İşleri Müdürü Muhittin Özdemir ve dergimiz çalışanlarından Ünal KarakurtMisak Dergisi'nin yayın ilkeleri hakkında bilgi veren derginin Yazı İşleri Müdürü Muhittin Özdemir, "Dergimiz, Müslümanların İslam'ı şahsiyetini, İslam'ı bakış açısını kazanmasına, ihtilaf ve sorunlarını İslam'ı ölçülere göre çözmesine, ilmi bir edep kazanmasına katkıda bulunmak amaç ve sorumluluğuyla yayın hayatına devam temektedir" dedi.
 
Misak Dergisi yayın hayatına ne zaman başladı?
Aralık 1990 yılında sadece abonelere ulaştırılmak üzere yayın hayatına başlayan Misak Mecmuası yıllardır binlerce gönül erine ulaşıp onlarla aynı dava ve idealle bütünleşerek yüklendiği misyonu hiç aksatmadan ve yayın çizgisinden hiç taviz vermeden günümüze kadar gel- mistir. Bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerini sür- dürmeye devam edecektir.
Misak Dergisi'nin yola çıkmasındaki sebep ne Ortaya çıkan her yeni oluşum ve gelişimin onu ortaya çıkaran bazı gerçekleri vardır. Peki ne idi Misak'ın yayın hayatına katılmasını zaruri kılan gerekçe. Dergi Aralık 1990 yılında çıkan ilk baskısında, giriş yazısında; şunlar, ifade etmiştir. Hz. Ebu Bekir Maide Suresi'nin 105'inci ayeti olan “Ey insanlar, siz ey iman edenler, nefsinize dikkat ediniz. Eğer siz hidayet üzere olursanız, dalalette olanlar size zarar veremezler”i izah ederken, Hz Peygamberin İnsanlar zalimleri görürlerde onların zülüm etmelerine mani olmazlarsa Allahû Teâla (cc)'nın bütün insanları azaba uğratması pek yakındır' buyurduğunu işittim diyerek bütün müminleri uyarmıştır.
 
 
-Neyi hedefliyor sunuz?
Peygamberlerin mirası olan, ilim ihya eden ve ihlâsla hesap gününe hazırlanan fertlerin sayısı çoğalmadan bu felaketlerin önüne geçilemez inancındayız. İstila altındaki İslam topraklarında bilgisizliğin ve hevaya uymanın getirdiği fırkalaşmalar bütün şiddetiyle devam etmektedir. Dolayısıyla 'Bildiklerimizin hakikat karşısındaki değeri nedir?' sualini nefsine sormayan ve şahsi kanaatlerini mezhep haline getiren insanların akıbeti hüsrandır. Hz Peygamber 'İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır' buyurmuştur. İlim aynı zamanda Peygamberlerin bıraktığı mirastır diyerek, önemli bir inceliğe de işaret etmiştir. Çünkü her ibadet ancak ilimle eda edilebilir. İlim salih amel için zaruri olan bir vasıtadır. Bu dergi sadece abonelerine yönelik çıkarılan ve İslami eğitime ağırlık veren bir yayın organıdır. Bu manada kendi alanında tekdir.
 
 
-Neden misak?
19 yıl önce sergilen aynı gerekçeler hala gündemdedir. Dolayısıyla derginin yayını devam ettirme sorumluluğu da devam etmektedir. Misak Dergisi, insanlar ile Allahû Teâla arasındaki misak hep hatırlata gelmiş, bundan sonra da bu görevini yapmaya devam edeçektir.
Bir mü'minin günümüz dünyasında başta ABD ve İsrail olmak üzere işlenen katliam saldırı ve komplo cinayetlerine bigane kalması, Filistin'de, Irak'ta Çeçenistan'da Afganista'da bütün İslâm coğrafyasında zulüm gören hunharca katledilerek şehit edilen mazlumlara sahip çıkmaması düşünülemez. Müslümanlara sahip çıkmak Müslümanların sorun ve dertlerine çare aramak birinci derece sorumluluğumuzdur. Diğer yandan İslami anlamadan siyasi bilince ulaşmadan ülke içinde ve ülke dışında gelişen olayları anlamak yorumlamak ve amaçları tespit etmek mümkün değildir.
Misak Dergisi Müslümanların İslami şahsiyetini, İslami bakış açısını kazanmasına, ihtilaf ve sorunlarını İslami ölçülere göre çözmesine ilmi bir edep kazanmasına, katkıda bulunmak amaç ve sorumluluğuyla yayın hayatına devam etmektedir. Ulaşabildiği kitle ne kadar geniş olursa dini sorumluluğunu kavrayan Müslümanların sayısı da o denli artacaktır. Dergimizin bu yayın politikasına destek olmak isteyen okurlarımızdan abone sayımızın artmasına katkıda bulunmalarını istirham ediyoruz.

 

 


19. Dönem Abone Kayıtları Devam Ediyor...
Sadece Abonelere Gönderilen Aylık İslâmi Eğitim Dergisi

Akaid, tefsir, hadis, fıkıh, sosyal sistem ve İslâmi siyaset konularında mektep olan Misak Mecmuası, hizmetine devam etmektedir. Yayın siyasetini; velâyet hukukunun korunması ve fütüvvet ahlâkının yerleştirilmesi esasına göre tanzim eden bu mecmua, Allahü Teâla (cc)’nýn inâyeti ve abonelerinin gayretiyle ondokuzuncu hizmet yılına girmiştir.

Dergimiz gazete bayilerinde ve kitapçılarda satılmaz.

Yurt içinden abone olmak için; bir yıllık abone ücretini (60 YTL.)
en yakınınızdaki PTT’den posta çekiyle Misak’ın 499943 no’lu hesaba yatırmanız yeterlidir.
EFT için: Karar Basın ve Yayıncılık A.Ş., Türkiye İş Bankası, Necatibey Şubesi, 4222 0281957


    Y O R U M L A R
 
  Tesbiti beyan    Yılmaz Sekmen    29.05.2009 09:57:53
Vahdet gazetesinin başlangıcı dahil,MİSAKdergisi ninde başından beri abonesiyim.Acizane şuana kadar edindiğim kanaat imi sizlerle paylaşacak olursam,şöyle demem mümkün olacaktır İnşaallah.Gerek İSLAM tarihi sürecindeki yanlış inanışlar itigat gerek günümüzdeki İSLAM yanlısı hizmetlerin artılarını, eksilerinden ayıklayarak bir hizmet yürütüldüğüne inanıyorum.Bir başka deyişle İslam yanlısı hizmetlerde bulunan kardeşlerimiz,bu hizmet vahdet vakfı,misak dergisi içersinde kendilerine mutlaka biryer bulabilecekleri kanaatindeyim.Hizmete emeği geçen,başta HÜSNÜ AKTAŞ Hocama ALLAH cc tan hayırlı uzun ömürler,sağlık sıhhat afiyet, kalemine kuvvet diler,diyer kardeşlerimizede hayır dualar ederim.Bir sonraki yorumda buluşmak temennilerimle.ESSELAMÜNALEYKÜM VERAHMETULLAHİ VEBERAKATÜH.
 

 
 
Yorum Ekle